DMU Kontor

Dansk Muslimsk Union

Kontakt os

PRESSEMEDDELELSE: STEM TIL KOMMUNALVALGET 21. NOVEMBER

Dansk Muslimsk Union opfordrer alle danske muslimer til at stemme til Kommunalvalget i morgen tirsdag den 21. november.

”Vi opfordrer alle danske muslimer til at benytte deres ret til at stemme til morgendagens kommunalvalg. Mange muslimer har en opfattelse af, at det ikke nytter noget at stemme. Men det gør det, og vi opfylder samtidig vores pligt som borgere ved at tage aktiv og medbestemmende del i den by, vi bor i. Der er partier, der ønsker at indskrænke muslimers frihedsrettigheder og går til valg på at gøre det sværere for muslimer at praktisere sin tro. Undlader man at stemme, er man derfor også med til at give disse partier mere magt”, siger Generalsekretær for Dansk Muslimsk Union, Henrik Sørensen.

Dansk Muslimsk Union vil dog ikke anbefale hvilket parti, man bør stemme på. ”De fleste muslimer i Danmark ved udemærket hvilke partier, der går ind for lige rettigheder og muligheder for alle borgere i dette land, og som er imod diskrimination af borgerne på baggrund af religion og etnicitet. Derfor ser vi ikke nogen grund til at nævne specifikke partier eller kandidater”, tilføjer Henrik Sørensen.

Dansk Muslimsk Union er en paraplyorganisation bestående af pakistanske, tyrkiske, arabiske, bosniske, og somaliske organisationer og foreninger. 

Dansk Muslimsk Union

Facebook: https://www.facebook.com/danskmuslimskunion2008/ 

 

 

NYT: FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD MINARETER

Den 25. oktober 2016 fremsatte Dansk Folkeparti (DF) forslag om, at Folketinget bør vedtage et forbud mod minareter i Danmark. Forslaget forsøger at følge op på et tidligere fremsat beslutningsforslag fra DF om, at afholde en vejledende folkeafstemning om et forbud mod minareter i Danmark (Folketingsåret 2009-10, beslutningsforslag nr. B 104). Det daværende forslag om et folkeafstemning faldt til jorden. DF forsøger således endnu engang, måske båret af en større modstand mod Islam og muslimer som ses for tiden, og som partiet kan spille politisk og ideologisk på.

INDLEDENDE UDDRAG AF BESLUTNINGSFORSLAGET
I bemærkningerne til beslutningsforslaget, underskrevet af Martin Henriksen, begrundes forbuddet med bl.a. følgende:

”Synlige og markante islamiske symboler bidrager negativt til samfundsudviklingen ved at understrege forskellene mellem muslimer og danskere, ligesom disse symboler også er hindrende for integrationen af muslimer i Danmark”.

DANSK MUSLIMSK UNION ANFØRER FØLGENDE:
Det er ikke religiøse symboler hvad enten disse er kristne, jødiske eller tilhørende andre religiøse retninger, der forhindrer succesfuld integration eller positiv fællesskabsfølelse et lands borgere imellem, men derimod giftige, diskriminerende og splittende udtalelser fra politikere, meningsdannere, eller personer båret af politiske eller religiøse interesser.

Fundamentet for succesfuld integration er, når alle landets borgere oplever sig inkluderet og velkomne på trods af kulturelle, religiøse eller politiske forskelle, og oplever at de er en del af et større fællesskab, som alle på lige fod har pligt at bidrage til, alle har ret til at kunne modtage fra og hvor alle er lige for loven.

DF’s tankegang om at forbyde symboler ud fra et ”integrationshensyn”, dvs. ud fra partiets eget udsagn at undgå splittelse i samfundet, er et anslag mod demokratiet som vi kender det i dets grundform. Man må ikke håbe, at DF kunne finde på, at være underskriver på at forbyde f.eks. den socialdemokratiske rose, såfremt den var en torn i øjet og på et tidspunkt i fremtiden satte skel mellem landets socialdemokrater og DF’s vælgere.

Martin Henriksen udtrykker da også selv i bemærkningerne, at det i virkeligheden ikke handler om symboler, men reelt om Islam:

”Dansk Folkeparti så helst et totalt forbud mod bygning af moskeer og ønsker også at forhindre udenlandske donationer som finansiering af opførelse af religiøse og kulturelle symboler, der relaterer sig til islam”. Martin Henriksen tilføjer: ”Som religion og ideologi er islam et forstyrrende element i Danmark”.

DF siger dermed klart og tydeligt: Vi ønsker ikke Islam i Danmark. Vi ønsker ikke, at muslimer skal have mulighed for at praktisere deres religion på dansk jord. Den gode muslim, er den 100% assimilerede muslim – altså dén, der ikke længere er muslim.

DF skriver sort på hvidt, at man reelt ønsker Islam ud af Danmark. Dette skal altså ske strategisk gennem forbud efter forbud, indtil de har nået deres mål.

Glem derfor tørklædeforbud. Glem minaretforbud. Glem forbud mod halalslagtet kød. Glem det ene eller andet DF-forbud rettet mod muslimer. Det er ikke forbuddene, det handler om. Det handler om at få Islam ud af det danske samfund – bid for bid. Det handler om at indføre religiøs diskrimination og forskelsbehandling af muslimer. Det handler om at skabe et samfund, hvor muslimer ikke har samme rettigheder som alle landets øvrige borgere. Tidligere lovforslag om tørklæde-forbud og religiøse symboler, var direkte og alene er rettet mod muslimer, mens både kristne og jødiske symboler og beklædning undtoges.

DEN VIDERE BEHANDLING AF BESLUTNINGSFORSLAGET

Det fremsatte beslutningsforslag skal 1. behandles i Folketinget 13. januar 2017. Opdatering vil ske efter forslagets videre behandling.

DANSK MUSLIMSK UNION
31. dec. 2016

Du kan læse hele beslutningsforslaget her.

 

Pressemeddelelse

Islamofobi, diskrimination og udemokratisk sindelag er fra i dag en del af socialdemokratisk politik.

Formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, melder ud i dagens B.T., at hun ønsker alle muslimske friskoler i Danmark lukket, alene fordi de er muslimske og dermed ifølge formanden, antidemokratiske og ”ikke er en positiv del af det danske samfund”. Udmeldingen er en stadfæstelse af en samme fra Socialdemokratiets uddannelsesordfører Dan Jørgensen, der i juli foreslog lukning af alle muslimske friskoler i Danmark. På trods af, at Undervisningsministeriets jurister vurderer, at det socialdemokratiske forslag er i strid med den danske Grundlov og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, vælger den socialdemokratiske formand at holde fast i forslaget. 

Dansk Muslimsk Union ser med dyb bekymring på den politiske udvikling i bl.a. Socialdemokratiet, hvor ledende politikere accepterer diskrimination på baggrund af religion og etnicitet, og i stigende grad udtrykker alvorlige fordomme om muslimske friskoler, muslimske værdier og kultur.

Dansk Muslimsk Union mener, at hvis der findes skoler i Danmark, der ikke lever op til lovgivningen for at drive skole, så må det være op til Undervisningsministeriet at foretage grundig undersøgelse af disse skoler for at nå frem til om skolen skal lukkes eller ej. At straffe uskyldige for andres gerninger, hører ikke hjemme i et retssamfund.

”At foreslå, at muslimske friskoler skal lukkes, fordi de er muslimske, er direkte diskrimination på baggrund ag religion. Det er særdeles alvorligt, når Danmarks største parti gør det til en del af deres politik, at diskriminere en hel befolkningsgruppe og fratage dennes rettigheder, på baggrund af religiøst tilhørsforhold og etnicitet. Det er ligeledes stærkt bekymrende, at Socialdemokratiet, stik imod Ministeriets egne juristers vurdering, er villig til at lovgive i strid med den danske Grundlov, og dermed bryde med fundamentet for det danske demokrati”, udtaler Henrik Sørensen, Generalsekretær for Dansk Muslimsk Union.

Dansk Muslimsk Union

 

Pressemeddelelse: Terrorens tid

Terrorens tid

Den 10 dec. bliver mindst 38 mennesker dræbt, da to bomber med 45 sekunders mellemrum eksploderer ved et fodboldstadion i Istanbul, Tyrkiet. Terrororganisationen PKK formodes at stå bag terrorangrebet.

Dagligt udsættes civilbefolkningen i Syrien og i byen Aleppo for statsterrorisme af Assads soldater og Russiske bomber. Børn dræbes og lemlæstes, kvinder og mænd henrettes.

Den 19. dec. dræbes den russiske ambassadør i Ankara, Andrej Karlov. Drabet er en terrorhandling begået af et enkeltindivid, som angiveligt skulle være hævn for Ruslands krigsforbrydelser i Aleppo. Hvilken terrororganisation manden tilhører vides endnu ikke.

Den 19. dec. anvendes en lastbil som terrorvåben mod civilbefolkningen i Berlin. Mindst 12 mennesker er dræbt og adskillige sårede. Det er endnu uvist hvem der står bag terrorangrebet.

Den 19. dec. bliver flere civilpersoner i en moské i Zürich såret, da en ukendt gerningsmand begynder at skyde mod de bedende i moskeen.

DMU fordømmer på det kraftigste enhver form for terror og vold til opnåelse af sit religiøse eller politiske mål, hvad enten det er terror og vold begået af stater, organisationer eller enkeltpersoner.

Vi håber, at enhver skyldig i terrorisme stilles til ansvar for sin handling og dømmes efter lovens strengeste straf. At tage et uskyldig menneskes liv kan aldrig forsvares og bør til enhver tid fordømmes og straffes hårdt.

Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til alle pårørende til alle de uskyldige mennesker, der udsættes for terrorens grusomheder, vold og drab.

Vi opfordrer til, at alle gode kræfter arbejder sammen om at fordømme og forhindre enhver form for terrorisme, og at alle landes borgere rykker endnu tættere sammen om at bevare og beskytte samfundene mod gale mennesker, der ønsker at sætte verden i brand for egen vindings skyld.

Dansk Muslimsk Union

20. december 2016

 

 

 

Dansk Muslimsk Union fordømmer dagens terrorattentat i Frankrig

København, Onsdag den 7. januar 2015

Frankrig har i dag oplevet et terrorattentat mod personer fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Flere af de dræbte er tegnere, der tidligere har tegnet satiretegninger af Profeten Muhammed, og alt tyder således på, at det er muslimske ekstremister, der står bag.

Dansk Muslimsk Union fordømmer på det kraftigste disse terrorhandlinger og tager fuldstændig afstand fra den galskab, som disse mennesker udviser.

Deres handlinger er en foragt for alt, der ikke harmonerer med deres egen totalitære tankegang. I dag er de imod mennesker, der har et andet syn på livet og samfundet end dem selv, i morgen er det alle muslimer, der ikke deler deres ekstreme og forvrængede syn på Islam, der bliver deres mål.

Sådanne galninge er en trussel, ikke blot mod det samfund de færdes i, men mod ethvert af disse samfundets borgere.

Vi opfordrer alle, muslimer som ikke-muslimer, til i situationer som denne, at vise besindelse. Vi må ikke lade ekstremister sætter dagsordenen for hvordan vores samfund indrettes eller for hvordan, vi skal leve sammen som medborgere. Størstedelen af verdens muslimske befolkning, herunder den danske, er velintegrerede mennesker med et fredeligt syn på og balanceret forhold til deres religion. De muslimske ekstremister som står bag sådanne terrorhandlinger, som vi ser i dag, er meget få, men forsøger med deres handlinger at tage patent på Islam og fortolkningen af den muslimsk tro. I deres forsøg herpå, slæber de et hensynsløst spor af ødelæggelse og galskab med sig.

Det er et grundprincip i Islam, at man som muslim ikke må gå til yderligheder i tolkningen og praktiseringen af sin religion. Som tilhørende det store fællesskab af troende og praktiserende muslimer, siger vi til disse gale ekstremister: Jeres handlinger er et udtryk for jeres egen ondskab, ikke et udtryk for Islamisk tankegang og opførsel.

Dansk Muslimsk Union

www.d-m-u.org

 

 

 

 

Danske muslimske organisationer fordømmer IS (Islamisk Stat)

DEN EKSTREMISTISKE organisation IS (Islamisk Stat) har vundet frem i Syrien og har på sin fremfærd formået at skabe frygt, drab og overgreb på civilbefolkningen.
PÅ KORT TID og på fuldstændig uforståelig vis, har IS formået at organisere en hel hær, tungt rustet med våben, og har på ingen tid erobret Syrien.

DANSK MUSLIMSK UNION fordømmer organisationen IS, dens brutalitet, dens drab på uskyldige mennesker, dens gidseltagning af begrebet Kalifat og dens misbrug af Islam som religion til at retfærdiggøre grusomheder og forbrydelser mod menneskeheden.

MUSLIMER I DANMARK og verden over føler afsky over den vold og brutalitet som kendetegner IS ved dens drab på uskyldige, herunder journalister og civilbefolkning. Intet drab på et uskyldig menneske kan retfærdiggøre drab på et andet uskyldigt menneske og et samfund grundlagt med vold og brutalitet vil i sidste ende opløses med vold og brutalitet.

DRØMMEN om et muslimsk samfund er et samfund baseret på gudfrygtighed, retfærdighed, tolerance, medmenneskelighed, omsorg for svage og fattige uanset tro, race, etnicitet mv.
Lige nu ser vi et marridt udvikle sig med IS som bannerfører.

IS’S EKSTREME ADFÆRD skaber et fuldstændig forvrænget billede af Islam og reducerer denne smukke og fredelige religion til intet andet end et skræmmebillede og en frygtet ideologi. IS gør også af denne grund sig selv til Islams fjende, som ingen legitimitet har som et sandt udtryk for Islam eller som forbillede for muslimer.


Dansk Muslimsk Union

Dansk Muslimsk Union består af følgende muslimske organisationer med tilknyttede foreninger:
DIT, Dansk Islamisk Trossamfund (Tyrkisk)
DISR, Dansk Islamisk Råd (Arabisk)
IZBD, Islamisk Trossamfund af Bosniakker i Danmark (Bosnisk)
MQI, Minhaj ul-Quran Danmark (Pakistansk)

www.d-m-u.org

© Copyright Dansk Muslimsk Union 2011. All rights reserved